Search
недела 20 октомври 2019
  • :
  • :

РЕ-МЕДИКА и ПЗУ ДИАМЕД СИ ФРЛААТ МЕДИЦИНСКИ ОТПАД КАЈ ЌЕ ИМ ТЕКНЕ

Инспекторат на град Скопје

Комуналните редари на Град Скопје при вршење на своите надлежности, открија незаконско одложување на медициски отпад од страна на РЕ-МЕДИКА и ПЗУ ДИАМЕД кои отпадот го одложуваат во контејнери кои се наменети за отпад од домаќинствата.
За наведениот прекршок на лице место излезе и овластен инспектор за животна средина на Град Скопје, кој состави Записник со констатација за сторен прекршок, зема изјави и направи фотодокументација и го предаде предметот на понатамошна надлежност на Државниот инспекторат за животна средина заради изрекување казна на сторителите на прекршокот.

Фотографија на Инспекторат на град Скопје.

Фотографија на Инспекторат на град Скопје.

Фотографија на Инспекторат на град Скопје.

Фотографија на Инспекторат на град Скопје.

Фотографија на Инспекторат на град Скопје.

loading...