Search
вторник 18 јуни 2019
  • :
  • :

НА ПРС У ГС

,,NA PRS U G’S…,,

CRVENO KUMANOVO so godini si crvenee od sramniot urbano mafijaški kriminal, nekaznet i sosema dozvolen i prifatliv. KUMANOVO posle Vtorata svetskla vojna nikogaš ne bilo pod vlast na druga partija osven na Sojuzot na komunisti i na naslednicite od SKM PDP transformirani vo SDSM. Kumanovo davaše znaci na život se dodeka BUČKOVSKI na kompenzacija ne mu dade gradonačalnički mandat na ginekologot/zgradjevinar dr ZORAN DAMJANOVSKI vikan CIC. Ovaj retko viden opštestven štetnik go gradel PRO BONO kao gazda na GP ,,ADA,,, aneksot na sedišteto na SDSM na BIHAĆSKA, zaedno so badžanakot SLOBODAN BOGDANOVSKI vikan KANA, drug retko viden opštestven štetnik i uništuvač na FZC 11 OKTOMVRI. BOGDANOVSKI, doniral metalni konstrukcii od FZC, a DR ZOKI gi doniral site ostanati gradežni aktivnosti na sedišteto na SDSM. Finaleto, sinoto staklo na sedišteto na SDSM e uvoz od BELGIJA, preku VASKO KOSTOJČINOVSKI od ALUMINA. Ne e donacija, tuku poračkata nikogaš ne e platena! Inaku, zgradata ne e baš stabilna, poradi fušerajskoto planiranje, pa može eden den da ,,klekne,,. Ama, na poklon vo zabi neli ne se gleda!?

Da se vratam na KOMPENZACIJATA! BUČKOVSKI mu go dade mandatot na DR CIC t. e. mu go dade KUMANOVO na tacna, za lično da ne bankrotira i završi vo zatvor zaradi brišenje na partnerot KIRČO TODOROVOSKI od kosopstvenost vo GP ,,ADA,,. A bankrot mu se zakanuvaše poradi ogromen dolg po kredit kaj bankarot PANČE vo nekogašna INVEST BANKA¸ denešna HALK BANKA. BUČKOVSKI prvo mu go dade KUMANOVO na DR CIC, pa mu ja izbriša od novoizgradenata zgrada ZABELEŠKATA po tužba od KIRČO TODOROVSKI za udel vo GP ADA, pa DR CIC taka oslobodenata zgrada so 40tina stanovi ja prodade, pa se razdolži kaj PANČE BANKAROT i stana ČORBADŽIJA, trgna vo beskrupulozen urban mafijašluk. Pa pod Zeleniot pazar prvo ,,nasadi,, benzinska pumpa, pa trgna da ,,sadi,, stanbeni zgradi i kade ide i kade ne ide.

Najubava i neizbrišliva slika na negoviot kriminal e bulevarot Oktomvriska revolucija. Na slikata br. 1(i drugite!) sosema levo e stanbena zgrada koja gleda na bulevarot i e planirana i izgradena pred CIC da stane ČORBADŽIJA. A zad nea se zgradite ,,nasadeni,, od DOKTOROT. Sosema koso se ,,nasadeni,,, bez uredena okolina, bez mesta za parkiranje, zalepeni edna od druga, so kući koi CIC ne uspeal da go otkupi i urne od pozicija na sila. Ovoj ,,kompleks,, jas go vikam ,,GUŽVA PRED GOL,,…

Vo medjuvreme, bezmilosno vo dva mandati e ograbuvana i Opštinata, pa na svojot naslenik mu ostavi dolg od 13 milioni evra i kup nerešeni predmeti vo koi Opštinata sosema izvesno gubi na sud. Ama, stanuva zbor za kadar na SDSM, pa istraga i sudski proces nema da ima. Nemaše nitu vo vremeto na vladeenje na ČUDOVIŠTETO, oti DR CIC i ministerot MILE ČE bea bliski, što bi se reklo na ,,PRS U G’S…,,.

Vo toj period se sluči i ,,samoubistvoto,, na partnerot KIRČO TODOROVSKI, pred vleznata vrata vo domot na DR CIC, vo zgradata koja zaedno ja gradea. Nesrekjniot KIRČO ostana bez svojot udel vo GP ,,ADA,, i vo prodažbata na istoimeniot delovno stanben kompleks, oti BUČKOVSKI vlijaeše na sud DR CIC da stane ČORBADŽIJA, a KIRČO da izgubi se što ima. Podocna po ova ,,samoubistvo,, imalo istraga protiv osomničenite DR CIC, BOGDANOVSKI i PANČE BANKAROT vodena od obvinitelka od OJO KUMANOVO, ama bila otfrlena poradi nedostatok na dokazi…

I taka…

Фотографија на Zoran Bozinovski.
Фотографија на Zoran Bozinovski.
Фотографија на Zoran Bozinovski.
Фотографија на Zoran Bozinovski.
Фотографија на Zoran Bozinovski.
Фотографија на Zoran Bozinovski.
loading...