Во делот на Македонија нема застој и поминувањето на границата е без проблеми, но се создава застој на грчка страна.

На граѓаните кои чекаат за влез во Грција им се дели вода додека се во граничниот простор.